Բարի Գալուստ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոն

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը բաբախող սիրտն է Թորոնթոհայ կեանքին: Հայ Կեդրոնն ու Հայ Երիտասարդական կեդրոնը Գանատայի մէջ հայկական մշակութային, ընկերային եւ քաղաքական կարեւորագոյն կեդրոններէն են, որոնց հովանիին ներքեւ կը գործեն հետեւեալ կազմակերպութիւնները, միութիւնները եւ հաստատութիւնները՝

Յառաջիկայ Ձեռնարկներ

Վերջին Լուրեր