Welcome to the Armenian Community Centre of Toronto

Հայ Կեդրոնը կը ծառայէ Թորոնթոհայ գաղութին, համաշխարհային շարք մը միութիւններու ընդմէջէն, որոնց իւրաքանչիւրը ունի իր առանձնայատուկ բնոյթը եւ գործելադաշտը՝ երիտասարդական, երէցներու, ընկերային, կրթական, մշակութային, բարեսիրական, մարզական, սկաուտական, քարոզչական: Հայ Կեդրոնի հովանիին ներքոյ, այս միութիւնները կը գործեն նաեւ Թորոնթոյի մէջ եւ օգտագործելով կեդրոնի բազմաբնոյթ կառոյցի դիւրութիւնները՝ լաւագոյնս կը ծառայեն գաղութին:The Armenian Community Centre (ACC) serves the Canadian - Armenian community of Toronto via several worldwide organizations that specialize in specific aspects of Canadian Armenian life. Whether it be youth, senior, social, educational, cultural, sporting, scouting, political or advocacy programs, there is an organization that is working to serve that segment of the community’s needs. The ACC acts as the umbrella under which these organizations operate within Toronto, and provides its facility resources to these organizations in order to allow them to best serve the community.

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան («Համազգային») Թորոնթոյի մասնաճիւղը հիմնուած է 1969ին, եւ նոյն տարուան դեկտեմբերին կազմակերպած է առաջին ձեռնարկը՝ նուիրուած Կոմիտաս Վարդապետին:

«Բարձրացի՛ր, Բարձրացո՛ւր» նշանաբանին հաւատարիմ, եւ ապագայ տիպար հայորդիներ պատրաստելու իր առաքելութեան համաձայն, ՀՄԸՄ Թորոնթոյի մասնաճիւղը կը գործէ մարզական եւ սկաուտական զոյգ թեւերով:

Հայ Օգնութեան Միութիւն (ՀՕՄ)

"Ռուբինա" Մասնաճիւղ

Հայ Օգնութեան Միութեան առաքելութիւնն է քաջալերել կրթութիւնը, մատուցել ընկերային ծառայութիւններ եւ նպաստել կանանց հեղինակութեան: ՀՕՄի Թորոնթոյի «Ռուբինա» Մասնաճիւղը իր 400է աւելի անդամներով եւ տասնեակ մը յանձնախումբերով, լայնածաւալ աշխատանք կը տանի:

1934ին, Գարեգին Նժդեհ, Գանատայի հարաւային Օնթարիոյի Սէնթ Գաթրինզ քաղաքին մէջ հիմնեց Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան առաջին մասնաճիւղը: Մինչեւ 1974, Հիւսիսային Ամերիկայի երիտասարդական միութիւնները կը վարուէին մէկ կեդրոնական վարչութեան կողմէ:

ՀՅԴ Գանատայի Պատանեկան Միութիւն (ՀՅԴ ԳՊՄ)

“Ռոստոմ” Եւ “Գրիստափոր” Մասնաճիւղեր

ՀՅԴ Գանատայի Պատանեկան Միութիւնը (ԳՊՄ) կը հանդիսանայ Գանատահայ պատանին կազմակերպող գլխաւոր ուժը, զանոնք զինելով հայեցի դաստիարակութեամբ եւ ազգային արժէքներով:

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի Երէցներու Ընկերակցութիւնը Հայ Կեդրոնի ամենէն աշխուժ կազմակերպութիւններէն մէկն է:

Սպասվող իրադարձություններ