Գաղթականական Գրասենեակ

Մեր Մասին

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը համաձայնագիրեր ստորագրած է Գանատայի Կառավարութեան հետ, օժանդակելու գաղութիս գաղթականական հարցերով: Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար դիմել՝ (416) 491-2900 Ext 3219 [email protected]

Աշխատակազմ 2016-2017

Աբգար Միրագեան
Ատենապետ
Յարութ Գասապեան
Գանձապահ
Անի Թիւսիւզեան
Խորհրդական
Լորիկ Գաթրճեան
Խորհրդական
Մարալ Հրէշտակեան
Խորհրդական
Էգի Թռնամեան
Խորհրդական
Գէորք Ակոբեան
խորհրդական