Թորոնթոհայ Ամսաթերթ

Մեր Մասին

«Թորոնթոհայ»ը լոյս կը տեսնէ 2005էն սկսեալ, ամսական դրութեամբ: Թերթը երկլեզու է եւ ունի լայն ընդունելութիւն, տարածում եւ հասողութիւն՝ գաղութէն ներս եւ դուրս:

Թղթակցութիւններու, յօդուածներու եւ անդրադարձներու ընդմէջէն կը ներկայացուի թորոնթոհայ գաղութի գործունէութիւնը, Հայրենիքի լուրերը, հայկական սփյուռքի գործունէութիւնը եւ այլ տեղեկատուական եւ զուարճալի թեմաներով նորութիւններ:

3000 տպաքանակով, թերթը հասանելի է 20 հազար ընթերցողի` Թորոնթոյի, Գէմպրիճի, Համիլթընի եւ Սէնթ Գաթրինզի մէջ: Կրնաք ձեր թիւը ստանալ Օնթարիոյի Հայ Կեդրոններէն, եկեղեցիներէն, դպրոցներէն եւ Միջին Արեւելեան խանութներէն:

Անձնակազմ

Կարին Սաղտըճեան
Խմբագիր
Արա Տէր Յարութիւնեան
Գծանկարչական ծրագրող
Միսաք Գավլաքեան
Հաշուական պատասխանատու
Սեւակ Յարութիւնեան
Ծանուցումներու պատասխանատու
Ռաֆֆի Տէր Պօղոսեան
Ethnic Media-ի ներկայացուցիչ