Նոր Հայ Հորիզոն Հեռուստաժամ

Մեր Մասին

«Նոր Հայ Հորիզոն» հեռուստաժամը կը սփռուի շաբաթական դրութեամբ, ամէն շաբաթ օր առաւօտեան ժամը 9ին, , OMNI 1 կայանէն, Օնթարիոհայ գաղութին ներկայացնելով հայրենի եւ տեղական լուրեր, գաղութս հետաքրքրող եւ հայկական ժամանակակից նիւթեր, քաղաքական, ընկերային, կրօնական, մշակութային, կրթական եւ բժշկական նիւթերու շուրջ մասնագէտներու եւ պատասխանատու անդամներու հետ հարցազրոյցներ: Նոյն յայտագիրը կը սփռուի կիրակի առաւօտեան ժամը 6ին, երեքշաբթի կէսօրուան ժամը 12ին եւ հոնգշաբթի գիշերուան ժամը 10ին: Յայտագիրները շաբաթական դրութեամբ կը տեղադրուին YouTubeի էջին վրայ (channel HorizonTV Toronto կամ փնտռել Nor Hai Horizon Armenian show):

Ձեր ձեռնարկներու յայտարարութիւններն ու առեւտրական ծանուցումները կարելի է սփռել «Նոր Հայ Հորիզոն» հեռուստաժամէն, կապուելով վարիչ-տնօրէն՝ Սիւզի Մելիտոնեանին հետ [email protected]:

Անձնակազմ

Սիւզի Մելիտոնեան
Վարիչ Տնօրէն եւ Արտադրիչ
Օննիկ Նազարեանց
Նկարիչ Համադրող եւ Արտադրիչ
Խաժակ Գուլաճեան
Հաղորդավար
Քաթիա Տէր Յովակիմեան
Հաղորդավար
Անի Թիւսիւզեան
Հաշուական պատասխանատու