Բարի Գալուստ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոն

Հայ Կեդրոնը տունն է հայկական տարբեր կազմակերպութիւններու: Եկեղեցիով, դպորոցով, ամսաթերթով, հեռուստաժամով եւ գաղթականական գրասենեակով, աւելի սերտ կապեր կը հաստատէ Թորոնթոհայ գաղութի իւրաքանչիւր անդամի հետ:The Armenian Community Centre (ACC) houses several local institutions that serve the Canadian Armenian community. Whether it be Church, school, newspaper, TV, sponsorship, there is an institution that is working to serve that segment of the community’s needs.

«Հայ աշակերտը Հայօրէն կը մեծնայ միայն Հայ Դպրոցին մէջ» նշանաբանէն մեկնած, 1979 թուականին, Հայ Կեդրոնի երդիքին տակ, հիմը կը դրուի ՀՕՄի Ամէնօրեայ Վարժարանին՝ մանկապարտէզի երեք եւ նախակրթարանի երկու կարգերով:

Սուրբ Աստուածածին Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին հոգեւոր եւ ազգային կեանք կ’ապահովէ մեր գաղութի զաւակներուն համար, վառ պահելով Քրիստոնէական հաւատքի եւ հայութեան արժէքներու տէրը դառնալու գիտակցութիւնը:

Հայ Դատի յանձնախումբերը կը հետապնդեն Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը և հատուցման հարցերը, Հայաստանի և Արցախի վերաբերող խնդիրներ, ինչպէս նաև Ջաւախքի հայութեան իրաւունքներու պաշտպանութիւնը:

«Նոր Հայ Հորիզոն» հեռուստաժամը կը սփռուի շաբաթական դրութեամբ, ամէն շաբաթ օր առաւօտեան ժամը 9ին, OMNI 1 կայանէն, Օնթարիոհայ գաղութին ներկայացնելով հայրենի եւ տեղական լուրեր, գաղութս հետաքրքրող եւ հայկական ժամանակակից նիւթեր, ...

«Թորոնթոհայ»ը լոյս կը տեսնէ 2005էն սկսեալ, ամսական դրութեամբ: Թերթը երկլեզու է եւ ունի լայն ընդունելութիւն, տարածում եւ հասողութիւն՝ գաղութէն ներս եւ դուրս:

Հորիզոնը պաշտօնաթերթն է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Գանատայի Կեդրոնական կոմիտէին: Կը հրատարակուի 28 Մայիս 1979-էն ի վեր։

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը համաձայնագիրեր ստորագրած է Գանատայի Կառավարութեան հետ, օժանդակելու գաղութիս գաղթականական հարցերով:

Սպասվող իրադարձություններ