ՀՅԴ Գանատայի Երիտասարդական Միութիւն

“Սիմոն Զաւարեան” Մասնաճիւղ

Մեր Մասին

1934ին, Գարեգին Նժդեհ, Գանատայի հարաւային Օնթարիոյի Սէնթ Գաթրինզ քաղաքին մէջ հիմնեց Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան առաջին մասնաճիւղը: Մինչեւ 1974, Հիւսիսային Ամերիկայի երիտասարդական միութիւնները կը վարուէին մէկ կեդրոնական վարչութեան կողմէ: Սակայն, ՀԵԴի անդամներու թիւի աճին պատճառով, կառուցային փոփոխութիւն մը անհրաժեշտ դարձաւ: Այս պատճառով, 1974ին, ան բաժնուեցաւ երեք շրջաններու՝ Արեւելեան Ամերիկա, Արեւմտեան Ամերիկա եւ Գանատա: 1980ական թուականներուն, Գանատայի Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութիւնը վերանուանուեցաւ «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Գանատայի Երիտասարդական Միութիւն»: Հիմնադրութենէն ի վեր, տարիներու ընթացքին, ՀՅԴ ԳԵՄը զարգացաւ ու հզօրացաւ, բազմապատկելով իր անդամներու թիւը եւ ընդարձակելով իր գործելադաշտը: Գանատայի մէջ, մեր կազմակերպութիւնը այսօր ունի աւելի քան 500 անդամներ:

Վարչութիւն
2018-2019

Կարօ Գըլըպոզեան
Ատենապետ
Սօսէ Իզմիրեան
Փոխ ատենապետ եւ Ատենադպիր
Նազօ Մէրճանեան
Գանձապահ
Րաֆֆի Գըլըպոզեան
Խորհրդական
Մհեր Գարաճեան
Խորհրդական
Գարին Պուտագեան
Խորհրդական
Հովիկ Ղազէլեան
Խորհրդական

Յանձնախումբեր եւ ձեռնարկներ


Քաղաքական ծիրէն ներս, ՀՅԴ ԳԵՄը աշխուժ գործունէութիւն կը տանի Հայ Դատը պաշտպանելու եւ հայ ժողովուրդի պահանջատիրութիւնը ծանօթացնելու Գանատայի հանրութեան՝ Հայ Դատի յանձնախումբին հետ համագործակցաբար: Միութիւնը ջանք չի խնայեր պատրաստելու հայ ղեկավարներ ու Հայ Դատը պաշտպանող զինուորներ: «Սիմոն Զաւարեան» մասնաճիւղի քաղաքական գործունէութիւնը գլխաւորաբար կը կեդրոնանայ Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման նուիրուած աշխատանքներու Օթթաուայի Թուրքիոյ դեսպանատան դիմաց եւ քաղաքին մէջ ցոյցերու կազմակերպումը, Թորոնթոյի մայր պողոտաներու վրայ պաստառներ ցուցադրելու եւ Թորոնթոյի հանրութեան Հայ Դատի ծանօթացումի շուրջ:

Ընկերային գետնի վրայ, ՀՅԴ ԳԵՄը աշխուժօրէն կ’աշխատի մէկտեղելու հայ երիտասարդութիւնը հայկական մթնոլորտի մէջ: Կազմակերպելով երգահանդէսներ, խրախճանքներ եւ պարահանդէսներ, միութիւնը իր կարելին կ’ընէ խանդավառելու գաղութի երիտասարդ տարրը: Այս ծիրէն ներս, յատկանշական են աւանդութիւն դարձած ամանորի երիտասարդական խրախճանքը (Christmas Disco), տարեկան պարահանդէսը եւ ամառնային խնճոյքը:

Հանրային ձեռնարկներուն կողքին, ՀՅԴ ԳԵՄը անդամներուն համար կը ստեղծէ ընկերային ճոխ միջավայր: Մտերմիկ հաւաքներու ընդմէջէն, միութեան անդամները կը ստեղծեն անմոռանալի յիշատակներ եւ ընկերային սերտ յարաբերութիւններ:

Ձեռնարկներէն նշենք՝ Գոհաբանական Օրուայ եւ Կաղանդի ճաշկերոյթները, Ձմեռնային Անդամական Պտոյտը եւ Foosballի մրցաշարքը:

ՀՅԴ ԳԵՄը յատուկ աշխատանք կը տանի դաստիարակելու միութեան անդամները եւ առհասարակ հայ երիտասարդութիւնը: Սեմինարներու եւ ժողովներու միջոցով անդամները կը ստանան Հայոց պատմութեան, Հայ Դատի, ընդհանուր Մարդու Իրաւունքներու եւ Հայաստանի հետ առնչուող նիւթերու մասին դասախօսութիւններ, եւ առիթը կ’ունենան միտքեր փոխանակելու եւ ներկայացնելու նոր գաղափարներ:

ՀՅԴ ԳԵՄը նաեւ ջանք կը թափէ հայ երիտասարդին մօտ ստեղծելու եւ զարգացնելու Հայութեան եւ Հայաստանի հետ առնչուող հարցերու շուրջ հետաքրքրութիւնը: Դասախօսութիւններու, կլոր սեղաններու, ընկերային ցանցերու եւ քարոզչական ծրագիրներու միջոցով գաղութի երիտասարդութեան կը տրամդրէ հայերէն լեզուի, մշակոյթի, պատմութեան եւ հայրենիքի մասին նիւթեր:

ՀՅԴ ԳԵՄի պաշտօնաթերթ՝ «Արծիւ»ը կը հրատարակուի երեք ամիս անգամ մը ու անվճար կը բաժնուի Գանատահայ գաղութին: «Արծիւ»ի յօդուածները կ’արձագանգեն Գանատահայ երիտասարդին մտահոգութիւնները, ներառեալ Հայ Դատի, հայ մշակոյթի ու Հայաստանի քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական իրավիճակներու վերլուծականները: Պաշտօնաթերթին տպագրական 1000 օրինակները կը զետեղուին Թորոնթոյի, Մոնթրէալի, Լաւալի, Գէմպրիճի, Սէնթ Գաթրինզի եւ Համիլթընի Հայ Կեդրոններէն ներս: Տպագրութեան կողքին, «Արծիւ»ի ելեկտրոնային տարբերակը հանրութեան մատչելի կը դառնայ www.ardziv.org կայքէջի ու բոլոր ընկերային ցանցերու միջոցով:

2011 թուականի ամրան, խումբ մը ՀՅԴ ԳԵՄականներ մեկնեցան Հայաստան եւ Վանաձոր քաղաքի մէջ իրականացուցին պատանեկան ճամբարի մը ծրագիրը՝ ՀՅԴ ԳԵՄ Վանաձորի Ճամբարը։ Երկու շաբաթուան ընթացքին, 90 Վանաձորցի պատանիներ ու երիտասարդներ մասնակցեցան այս ճամբարին: Անոնք օգտուեցան ճամբարի անվճար եւ ճոխ ծրագիրէն, որ կ’ընդգրկէր համակարգիչի դասեր, անգլերէնի ուսուցում, արուեստի ու ձեռային աշխատանքի պահեր, ինչպէս նաեւ զանազան խաղեր: