Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն

Թորոնթոի Մասնաճիւղ

Մեր Մասին

«Բարձրացի՛ր, Բարձրացո՛ւր» նշանաբանին հաւատարիմ, եւ ապագայ տիպար հայորդիներ պատրաստելու իր առաքելութեան համաձայն, ՀՄԸՄ Թորոնթոյի մասնաճիւղը կը գործէ մարզական եւ սկաուտական զոյգ թեւերով:

ՀՄԸՄ Թորոնթոն կը հաշուէ շուրջ 650 անդամ: Սկաուտական շարքերը կ’ընդգրկեն մոկլիները, գայլիկ-արծուիկները, արի-արենուշները եւ երէց- պարմանուհիները, որոնց հաւաքները տեղի կ’ունենան կիրակի օրերը: Մարզական փորձերը (Ֆութպոլ, Պասքէթպոլ, Վոլիպոլ, Ֆլոր Հաքի)՝ շաբթուան եօթ օրերու վրայ բաժնուած ժամանակացոյցով, տեղի կ’ունենան ՀՄԸՄի մարզադաշտին մէջ: Սկաուտական եւ մարզական գործունէութիւններու ծիրէն ներս, ՀՄԸՄ Թորոնթոն կը մասնակցի համահայկական խաղերուն եւ քառամեայ դրութեամբ սկաուտական համաՀՄԸՄական բանակումին՝ Հայաստանի մէջ:

ՀՄԸՄ Թորոնթոն նաեւ կը կազմակերպէ A Run to Remember վազքի մրցում-դրամահաւաքը, տարեկան պարահանդէս, դաշտագնացութիւն, մարզական խաղեր եւ սկաուտական բանակումներ:

Վարչութիւն
2019-2020

Անդօ Պոյաճեան
Ատենապետ
Սեւան Հաճիարթինեան
Ատենադպիր
Յարութ Պետրոսեան
Գանձապահ
Յակոբ Սագարեան
Հաշուապահ
Արմէն Գրիգորեան
Մարզական Խորհուրդի Կապ
Արա Յարութիւնեան
Սկաուտական Խորհուրդի Կապ
Մոսիկ Քարկոցեան
Խորհրդական

Յանձնախումբեր եւ ձեռնարկներ


Այսօր, ՀՄԸՄ Թորոնթոյի Սկաուտութիւնը ունի աւելի քան 325 գործունեայ եւ աշխուժ անդամներ: ՀՄԸՄի Սկաուտութեան նպատակն է պատրաստել անձնուէր, պատասխանատու, առողջ, պատուաւոր եւ բարոյական բարձր արժէքներ ունեցող քաղաքացիներ եւ ղեկավարներ: ՀՄԸՄի Սկաուտութեան մէջ մեծ դեր կ՛ունենայ նաեւ ազգի ու հայրենիքի ծառայութիւնը:

Այս նպատակներու իրագործումը կը կատարուի հետեւեալ միջոցներով՝ արշաւներ, դաստիարակչականներ, սեմինարներ, սկաուտական գիտելիքներու փոխանցումներ եւ տարեկան բանակումներ (աշնանային, ձմեռնային, ամառնային): Սկաուտները նաեւ կը մասնակցին ՀՄԸՄ Գանատայի Շրջանային բանակումին եւ ՀամաՀՄԸՄական Բանակումին:

Շաբաթական հաւաքոյթները տեղի կունենան կիրակի օրերը առաւօտեան ժամը 11էն կ.ե. ժամը 1, Հայ Կեդրոնէն եւ Հայ Երիտասարդական կեդրոնէն ներս: Յունիսին կը կազմակերպուի տարեկան Հայ Սկաուտի Օրը, ուր թորոնթոհայութիւնը կը վայելէ սկաուտական յայտագիր մը:

Սկաուտութեան շարքերը հետեւեալ բաժանմունքները ունին՝

  • Մոկլի : 5-6 տարեկան (երկսեռ)
  • Գայլիկ : 7-10 տարեկան (մանչեր)
  • Արծուիկ : 7-10 տարեկան (աղջիկներ)
  • Արի : 11-13 տարեկան (մանչեր)
  • Արէնուշ : 11-13 տարեկան (աղջիկներ)
  • Երէց : 14-17 տարեկան (մանչեր)
  • Պարմանուհի : 14-17 տարեկան (աղջիկներ)
  • Խմբապետ: 18+ տարեկան (երկսեռ)

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար գրել՝ [email protected] հասցէին:

ՀՄԸՄ Թորոնթոյի Մարզական բաժանմունքը կը հետեւի մասնաճիւղի ընդհանուր նպատակին` ծառայելու գաղութին, քաջալերելով ու զարգացնելով մարզիկներուն ֆիզիքական եւ մտային կարողութիւնները:

Տարիներու ընթացքին, ՀՄԸՄ Թորոնթոյի մարզական անդամացանկը կրած է կրկնապատիկ աճ եւ այսօր կը բաղկանայ աւելի քան 16 խումբերէ՝ ունենալով մօտաւորապէս 250 մարզիկ: Մասնաճիւղը հպարտ է Քոնկ-Ֆուի եւ Ճատրակի մարզերով, որոնց իւրաքանչիւրը կը ղեկավարէ ու կը մարզէ իր համապատասխան մասնագէտը:

Տարբեր մարզաձեւերու հմտութիւններ սորվելու կողքին, մեր մարզիկները նաեւ կը սորվին խումբի մը մաս կազմելու պատասխանատուութիւնը՝ այն նպատակով որ իրենք դառնան մեր գաղութի ապագայ ղեկավարները:

Իւրաքանչիւր խումբ կը կատարէ շաբաթական փորձեր ՀՄԸՄի մարզասրահէն ներս: Խումբերը նաեւ կը մասնակցին Գանատական Leagueերու, ՀՄԸՄ Գանատայի միջ-մասնաճիւղային խաղերուն եւ ՀամաՀՄԸՄական Մարզախաղերուն:

Կը մատուցուին հետեւեալ մարզերը՝ մանչերու եւ աղջիկներու պասքէթպոլ, ֆութպոլ, հաքի, վոլիյպոլ, Քոնկ-Ֆու եւ ճատրակ:

A Run To Rememberը, ՀՄԸՄ Թորոնթոյի նախաձեռնութիւն մըն է որ կը նպատակադրէ նշել եւ յարգել հանգուցեալ հարազատներու եւ ընկերներու յիշատակը, բարեսիրական հաստատութիւններու համար դրամահաւաք կատարել եւ քաջալերել առողջ ապրելակերպը:

Գաղափարը եկած է քանի մը նուիրեալ անդամներէ որոնք փափաքեցան իւրայատուկ ձեւով նշել իրենց ընտանիքի անդամներու եւ ընկերներու յիշատակը, որոնք, ցաւօք, հեռացած են այս կեանքէն:

Այս անհատները կը փափաքէին նաեւ դրական ազդեցութիւն գործել եւ օգտակար դառնալ ընկերութեան առ հասարակ: ՀՄԸՄ Թորոնթոյի եւ Հայ Կեդրոնի օգնութեամբ «A Remember To Remember» շարք մը բարեսիրական կազմակերպութիւններու համար գումար հանգանակած է, ինչպէս՝ The Hospital for Sick Kids, ՀՕՄի «Սօսէ» Մանկամսուր, ՀՕՄի Ամէնօրեայ Վարժարան:

A Run To Rememberը հիմնուած է 2008ին եւ տեղի կ’ունենայ հոկտեմբերին:

A Run To Rememberի անձնակազմին հետ կարելի է կապ հաստատել գրելով՝`[email protected]