Սուրբ Աստուածածին Հայց. Առաքելական Եկեղեցի

Մեր Մասին

Սուրբ Աստուածածին Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին հոգեւոր եւ ազգային կեանք կ’ապահովէ մեր գաղութի զաւակներուն համար, վառ պահելով Քրիստոնէական հաւատքի եւ հայութեան արժէքներու տէրը դառնալու գիտակցութիւնը: Կառուցուած է 1990ին եւ 27 մայիս 1990ին, տեղի ունեցած է Անդրանիկ Պատարագը եւ եկեղեցւոյ օծումը՝ Սուրբ Աստուածածին անունով: Մինչ այդ, պատարագները տեղի կ'ունենային St. Augustine Anglican Churchի մէջ:

Եկեղեցին ունի երէցներու եւ կրտսերներու դպրաց դասեր, 10 ժրաջան յանձնախումբեր եւ շուրջ 250 կամաւոր ծառայողներ: Բարեսիրական գետնի վրայ, եկեղեցին օգտակար կը դառնայ դպրոցական կրթաթոշակներով եւ երէցներու, հիւանդներու եւ կարիքաւոր ընտանիքներու խնամատարութեամբ եւ օժանդակութեամբ: Կը ջամբէ քրիստոնէական դաստիարակութիւն՝ Սբ. Գիրքի սերտողութեան եւ Կիրակնօրեայ Վարժարանի միջոցներով:

Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ հովիւն ու հոգաբարձութիւնը կը կազմակերպեն համերգներ, Սբ. Ծննդեան եւ Սբ. Յարութեան տօներուն առիթով՝ Սիրոյ Սեղաններ, տօնավաճառ եւ Սբ. Աստուածածինի Վերափոխաման տօնին ու Եկեղեցւոյ անուանակոչութեան զոյգ առիթներով՝ տարեկան քերմէս:

Եկեղեցին իր աշխոյժ մասնակցութիւնը կը բերէ միջ-յարանուանական աշխատանքներուն, անոնց ընդմէջէն նշելու կամ ոգեկոչելու համար ազգային, եկեղեցական ու աւանդական տօներն ու տարեդարձները: Սբ. Աստուածածին Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին մշտական նեցուկ է Հայ Կեդրոնին ու կ’օժանդակէ անոր ի պահանջեալ հարկին։
Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար, այցելել www.stmarytoronto.com կայքէջը:

ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒՆԵՐ
Հայր Գեղարդ Ծայրագոյն Վարդապետ Քիւսպէկեան
Տէր Կոմիտաս Աւագ Քահանայ Փանոսեան

Հոգաբարձութիւն
2017-2018

Յարութ Գասապեան
Ատենապետ
Ժան Չիթճեան
Փոխ Ատենապետ
Սիլվանա Պապիկեան
Ատեբադպիր
Լեւոն Քէօշկերեան
Գանձապահ
Թամար Օհանէսեան
Հաշուապահ
Շողիկ Մազեան
Խորհրդական
Հուրի Շիթիլեան
Խորհրդական
Լեւոն Հատտատ
Խորհրդական
Յակոբ Սեւակեան
Խորհրդական